ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA

KONTAKT

W przypadku problemów z obsługą e-wniosków związanych z rejestracją pojazdów lub wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, prosimy o kontakt z Help Desk PWPW:

Kontakt dla Urzędów:urzedy@pwpw.pl
(22) 464 79 99


Kontakt dla Obywatela (pomoc techniczna):esp.pik@pwpw.pl

„Za interpretację przepisów, wybory wniosków i treści merytoryczne podawane na wniosku, odpowiada urząd właściwy dla miejsca zamieszkania”