ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA

Help Desk PWPW

e-mail dla Urzędów: urzedy@pwpw.pl, telefon: (22) 235 43 60

e-mail dla Obywatela (pomoc techniczna): esp.pik@pwpw.pl

„Za interpretację przepisów, wybory wniosków i treści merytoryczne podawane na wniosku, odpowiada urząd właściwy dla miejsca zamieszkania”